Artykuły

Wady zgryzu – przodozgryz

Wszystkie wady zgryzu mogą rzutować na jakość wymowy dziecka, później osoby dorosłej.

Wskazana jest zatem korekta wady zgryzu – im wcześniej tym lepiej. Głoski realizowane nieprawidłowo łatwiej i szybciej można skorygować, jeśli nie są jeszcze bardzo utrwalone. Im szybciej nastąpi leczenie ortodontyczne – tym szybciej logopeda wywoła i utrwali prawidłową artykulację odpowiednich głosek.

W przypadku żuchwy wysuniętej do przodu może dojść do błędnej artykulacji wielu głosek, zwłaszczPrzodozgryza detalizowanych. Najczęściej logopeda ma do czynienia z sygmatyzmem, czyli seplenieniem. Może to być seplenienie międzyzębowe, przyzębowe, niekiedy nawet boczne. Powodem jest fizyczna przeszkoda w prawidłowym ułożeniu języka. Seplenienie międzyzębowe pojawi się, gdy język podczas realizacji głosek dentalizowanych wysunie się wraz z żuchwą do przodu. Wówczas czubek języka przylega do dolnych siekaczy, ale jego dalsza część w okolicy środka znajduje się pod górnymi siekaczami. Czubek języka słabo trzymany w jamie ustnej może mieć tendencję do wysuwania się między zęby.

Innym zaburzeniem artykulacji może być seplenienie boczne wynikające z braku utrzymania symetrii języka, na co ma wpływ brak prawidłowego napięcia mięśni języka i ułożenia go w jamie ustnej. Z tym może być też związany rotacyzm boczny (czyli boczna realizacja głoski r). Pojawiają się problemy z pionizacją języka. Często występuje brak prawidłowego połykania. W związku z tym ślina nie będąc prawidłowo połykana, nie jest też w odpowiedni sposób usuwana z jamy ustnej. Może być przez to słyszany charakterystyczny bulgot i poświst.

Na pewno osoba z przodozgryzem może mieć trudności z artykulacją głosek wargowo – zębowych – szczelinowych (f,w), ale również wargowych zwarto – wybuchowych (p,b). Jest to spowodowane brakiem możliwości swobodnego zwierania warg, warga dolna wraz z żuchwą wysunięta jest do przodu, podczas gdy prawidłowa artykulacja głosek f,w wymaga sytuacji odwrotnej, tzn. lekkiego wsunięcia, zbliżenia wargi dolnej do górnych siekaczy, co przy przodozgryzie jest bardzo utrudnione. Ponadto brak prawidłowego połykania może być powodem wydostawania się śliny z jamy ustnej podczas artykulacji. Wreszcie należy wspomnieć o tym, że przodozgryz to wada, która  zaburza prawidłowy tor oddechowy dziecka.

Logopeda zazwyczaj zaleca ćwiczenia polegające na nagryzaniu górnymi zębami wargi dolnej.