B

Odpowiedzialne Dzieci

Dorosłe dzieci, których rodzice będąc w podeszłym wieku lub z powodu urazu bądź choroby tracą mowę.