Artykuły

Dwujęzyczność dziecka i dylematy rodziców

  • Dwujęzyczność, inaczej bilingwizm to posługiwanie się dwoma językami. Bilingwizm może być symultaniczny, czyli równoczesny, gdy dwa języki są nabywane przed 3 rokiem życia lub sekwencyjny, czyli sukcesywny, gdy drugi język jest przyswajany po 3 roku życia
  • Wielojęzyczność, inaczej multilingwizm to posługiwanie się wieloma językami
  • Istnieje wiele korzyści z bilingwizmu ( i multilingwizmu). Niektóre z nich to naturalny kontakt z inną kulturą, rozumienie obcojęzycznych żartów, przysłów, możliwość korzystania z literatury w oryginale, korzyści zawodowe, ekonomiczne.
  • Uczenie się dwóch języków nie powinno mieć negatywnego wpływu na rozwój językowy dziecka.
  • Szkoła  i rodzina powinny wspierać kształcenie bilingwalne
  • Z wiekiem następuje obniżenie sprawności umysłowej. U osób dwujęzycznych początkowe tego objawy mogą znacznie się opóźnić, nawet o 10 lat
  • W przypadku pacjentów z afazją, z urazowym uszkodzeniem mózgu bardzo istotny jest rozwój językowy osoby wielojęzycznej. Ma on znaczenie w diagnozowaniu  zaburzeń oraz ustaleniu programu terapii. Zazwyczaj rokowania są lepsze niż w przypadku osób jednojęzycznych.

 

Uczyć więc czy nie uczyć? Kiedy zacząć? Czy małe dziecko jest w stanie nauczyć się dwóch języków jednocześnie?

- jest w stanie, zwłaszcza w rodzinach dwujęzycznych obserwuje się szybki rozwój językowy dzieci, naukę symultaniczną, przy czym zazwyczaj nie ma to absolutnie żadnego wpływu na powstawanie wad wymowy.

- nasze dzieci już żyją w innej rzeczywistości niż ich rodzice i dziadkowie- są obywatelami Europy a często i świata. Znajomość na wysokim poziomie języków obcych jest bezdyskusyjnym standardem.